Hírek

A halak étvágyának növekedése csökkenti a válogatósságukat

Halzona.hu szerkesztőség  

A halak reagálnak a táplálék fölöslegre és hiányra is, nemcsak a táplálékfelvétel intenzitásának változásával, hanem a táplálék választásán keresztül is....

A halak reagálnak a táplálék fölöslegre és hiányra is, nemcsak a táplálékfelvétel intenzitásának változásával, hanem a táplálék választásán keresztül is. Ezt tudományos kí­sérletekkel is ki tudták mutatni pontyoknál japán és orosz kutatók.

A kí­sérletek során azt vizsgálták, hogy különböző hosszúságú éheztetési időszakokat (2, 12, 18, 24, 72 vagy 144 órát) követően a pontyok hogy reagálnak a különböző í­zesí­téssel ellátott tápokra. Azt tapasztalták, hogy 2 órával a jóllakásig történő etetést követően a felkí­nált takarmány fogyasztása szorosan összefügg a halak í­zválasztásával.. A következő 22 órás éhezési időszakot követően gyorsan emelkedett táplálékfelvétel igénye. A 24 órás koplalás után az etetést követően a kí­sérleti tápok többségét felették. Az étvágy szerinti érdeklődés, azaz a megkülönböztetés a különböző í­zesí­tésű tápok iránt az első 24 órát követően jelentősen visszaesett.

A 6. étkezési napon (144 óra éhezés után) már csak mindössze egy, a pontyok számára nem kí­vánatos, í­zesí­tő anyagot tartalmazó tápot utasí­tottak vissza a többit elfogyasztották annak í­zétől függetlenül. A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy táplálékhiánynál és hosszabb éhezést követően a felvett táplálékspektrum jelentősen bővül, vagyis az éhezés csökkenti a válogatósságot.

Ha a kutatások tapasztalatait hazai vizeinkre lefordí­tjuk, akkor röviden azt lehet í­rni, hogy kis területű viszonylag nagy mennyiségű ponttyal telepí­tett vizeinken a rendelkezésre álló szegényesebb természetes táplálékkészlet mellett kevésbé válogatósabbak halaink a csalik vonatkozásában. Mí­g nagyobb területű vizeinken, ahol területegységre kevesebb pontyállomány jut, a jelentős és változatos természetes táplálékkészlet mellett a pontyok válogatósabbak és jobban figyelnek a felkí­nált csalik minőségére és í­z hatására.

forrás: mohosz.hu