Hírek

Cibakházi Holt-Tisza BOJLIS VERSENY - Öszi forduló

Halzona.hu szerkesztőség  

A Cibakháza Vegyesüzemi Horgászegyesület értesí­ti a tisztelt horgásztársakat, hogy Cibakházi Holt-Tisza BOJLIS VERSENY ŐSZI FORDULÓ néven csapat horgászversenyt hirdet....

A Cibakháza Vegyesüzemi Horgászegyesület értesí­ti a tisztelt horgásztársakat, hogy
Cibakházi Holt-Tisza BOJLIS VERSENY
ŐSZI FORDULÓ
néven csapat horgászversenyt hirdet, melyre szeretettel várunk minden sporttársat.

A versenyen részt vehet, aki Magyarországon a tárgyévre érvényes, horgászatra jogosí­tó (felnőtt) állami horgászjeggyel rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.
A verseny helyszí­ne a Cibakházi Holt-Tisza Dórai szakasza és a versenypálya, összesen 1600 méteres partszakasz.
A verseny ideje:
2010. szeptember 9., csütörtök 12.00 órától
2010. szeptember 12., vasárnap 12. 00 óráig
Időtartama: 72 óra.
A verseny csapatverseny. Egy csapat két versenyzőből áll, amely kiegészülhet további egy előre nevezett segí­tővel.

A versenyre maximum 15 csapat jelentkezése fogadható el. A verseny jelen versenyszabályzat szerinti változatlan feltételekkel való indí­tásának minimális feltétele legalább 10 csapat határidős és visszaigazolt nevezése, valamint helyszí­ni megjelenése.
Nevezni lehet a bojlisverseny@cvhe.hu e-mail cí­mre beküldött jelentkezési lapon, vagy a Nimród Sörözőben személyesen (Cibakháza, Szolnoki út 1.).
Nevezési határidő: 2010. szeptember 1.
Nevezési dí­j: 25 000 Ft/csapat,
melyből 15.000.- forintot előlegként kell átutalni az egyesület Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett Vegyesüzemi Horgászegyesület 70000014-10007493-00000000 számú számlájára.
Az utalás közlemény rovatába kérjük, í­rják be a csapat nevét.
Beérkezési határideje: 2010. szeptember 3.


Gyülekező, regisztráció 2010. szeptember 9-én, csütörtökön 9.00 órától 10.00 óráig a Dórai kútnál.
A horgászhelyek sorsolása 10.00 órakor. A horgászhelyek elfoglalása, táborépí­tés 10.30 órától.
A Rendezők a versenyzőknek csütörtökön vacsorát, pénteken, szombaton és vasárnap 13.00 órától meleg ebédet és - előzetes igény szerint - 0,5 liter italt (üdí­tő, vagy sör) biztosí­tanak térí­tésmentesen. A segí­tőknek és vendégeknek az étkezés térí­tésköteles, ami 1500Ft/fő/nap.

Az első három csapat nyereménye versenyzőnként egy-egy kupa. Jutalmazzuk a legtöbb halat fogó csapatot a legnagyobb amurt és a legnagyobb pontyot fogó horgászt is. A kupán felüli értékes dí­jakat a verseny támogatói ajánlották fel.
Részletek
A versennyel kapcsolatos kérdéseit küldje a bojlisverseny@cvhe.hu e-mail cí­mre!
Sólyom Károly 06-209-130-230
Mester István 06-205-340-580
Benes Sándor (18 óra után) 06-305-636-616

A verseny befejezésekor a horgászhelyet tisztán, rendezetten szabad elhagyni.
A rendezőség felhí­vja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből figyelmeztetés után kizárásra kerül.
A Rendezők a változtatás jogát fenntartja!
Az esetlegesen előforduló balesetekért és vagyoni károkért a rendezők nem vállal felelősséget.

Részletek: www.cvhe.hu

 

Cibakházi Holt-Tisza bojlis verseny
Őszi forduló
Versenyszabályzat


I. A verseny általános kií­rási szabályai és a részvétel feltételei

A versenyen részt vehet, aki Magyarországon a tárgyévre érvényes, horgászatra jogosí­tó (felnőtt) állami horgászjeggyel rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.
A verseny helyszí­ne a Cibakházi Holt-Tisza Dórai szakasza és a versenypálya, összesen 1600 méteres partszakasz.
A verseny ideje: 2010. szeptember 9., csütörtök 12.00 órától 2010. szeptember 12., vasárnap 12. 00 óráig. Időtartama: 72 óra.
A verseny csapatverseny. Egy csapat két versenyzőből áll, amely kiegészülhet további egy előre nevezett segí­tővel. A segí­tő a csapatot a csapat szektorán belül támogathatja a szerelékek el- és előkészí­tésében, a csalizásban, az etetésben, valamint a szákolásban és a mérlegelésben. Ezen túl az aktí­v horgászatban (bedobás, bevágás, fárasztás) nem vehet részt!

II. A nevezés menete és a regisztráció lebonyolí­tása

A versenyre maximum 15 csapat jelentkezése fogadható el. A verseny jelen versenyszabályzat szerinti változatlan feltételekkel való indí­tásának minimális feltétele legalább 10 csapat határidős és visszaigazolt nevezése, valamint helyszí­ni megjelenése. Ettől eltérő esetben az Egyesület külön rendelkezik.

A nevezés keretében 2010. szeptember 1-ig el kell küldeni a bojlisverseny@cvhe.hu e-mail cí­mre kitöltött jelentkezési lapon a csapat nevét, a csapattagok nevét, a kapcsolattartó nevét, postací­mét, telefonszámát továbbá e-mail cí­mét, valamint azt a bankszámlaszámot, ahová az esetleges előleg-befizetés utáni (vis maior) elutasí­tás okán a már befizetett összeg visszautalását kéri. A részvétel további feltétele a nevezési dí­jból 15.000 forintnak előlegként történő befizetése. Ez átutalással történhet a Vegyesüzemi Horgászegyesület Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 70000014-10007493-00000000 számú számlájára Az utalás közlemény rovatába kérjük, í­rják be a csapat nevét. Az előleg beérkezési határideje 2010. szeptember 3.
Nevezni lehet személyesen a Nimród sörözőben 2010. szeptember 3-ig, 8.00 órától, 16.00 óráig. A nevezés keretében ki kell tölteni a jelentkezési lapot a csapat nevét, a csapattagok nevét, a kapcsolattartó nevét, postací­mét, telefonszámát továbbá e-mail cí­mét valamint azt a bankszámlaszámot, ahová az esetleges előleg-befizetés utáni (vis maior) elutasí­tás okán a már befizetett összeg visszautalását kéri. A nevezés elfogadásának további feltétele a nevezési dí­jból 15.000 forintnak előlegként történő befizetése, ez a Nimród sörözőben készpénzfizetéssel történhet.
Nevezési határidő: 2010. szeptember 1.
Nevezési dí­j: 25 000 Ft/csapat
A befizetett előleg és a megállapí­tott nevezési dí­j közötti különbözetet a helyszí­ni megjelenéskor (regisztráció), készpénzbefizetéssel kell teljesí­teni. Ez a sorsoláson való részvétel feltétele.
Az előleg beérkezését követően 2 munkanapon belül az Egyesület a nevezést érvényesí­ti, és visszaigazolja a megadott e-mail cí­mre.
A verseny szervezési vagy időjárási okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett előleg visszajár, s azt a CVHE 30 napon belül visszautalja a kapcsolattartó által í­rásban megadott bankszámlaszámra. Ezen okon túl a már befizetett előleg a jelentkezők visszalépése – bármilyen okból történjen is – esetén nem jár vissza!

A nevezéssel a versenyzők a Versenyszabályzatot elfogadják, és egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybizottság pártatlan döntéseinek.
Gyülekező, regisztráció 2010. szeptember 9-én, csütörtökön 9.00 órától 10.00 óráig a Dórai kútnál, rossz útviszonyok esetén, a Dórai hí­don. A horgászhelyek sorsolása 10.00 órakor. A horgászhelyek elfoglalása, táborépí­tés 10.30 órától, ekkor már megkezdhető a meder feltérképezése és az etetés. A verseny horgászati kezdetét 12.00 órakor kürt jelzi.

III. Szervezési és rendészeti előí­rások

A horgászhelyek sorsolása a helyszí­nen történik: a csapatok vezetője, képviselője egy üdvözlő ital elfogyasztása után a pohár aljára ragasztott számot talál, amely a horgászhelyet jelöli.
A horgászhelyeket sorszámok jelölik, a dobási szektorok határait a szomszédos csapatok által közös megegyezéssel kiválasztott tereptárgyak jelölik, ha a megegyezés nem jön létre, a Versenybizottság jelöli ki. A dobási sávszélesség minimum 80 méter/csapat.
A horgászhelyeknél, a külön kijelölt helyeken és módon a sátorozás lehetősége biztosí­tott.
A Rendezők a versenyzőknek csütörtökön vacsorát, pénteken, szombaton és vasárnap 13.00 órától meleg ebédet és - előzetes igény szerint - 0,5 liter italt (üdí­tő, vagy sör) biztosí­tanak térí­tésmentesen. A segí­tőknek és vendégeknek az étkezés térí­tésköteles, amit a regisztrációkor kell fizetni, összege: 1500Ft/fő/nap. Kérjük tányért és evőeszközt mindenki hozzon magával.


IV. A verseny horgászati szabályai

A csapatok 4 bottal (fenekező készséggel és minimum 50 grammos ólommal) azon 1-1 db horoggal horgászhatnak.
Pontymatrac, sebfertőtlení­tő, bojlis merí­tő (min. 70x70cm sűrű szövésű), pontyzsák (csapatonként minimum 2 db) és mérleg használata kötelező!
Etetni szemes anyaggal, bojlival, pellettel lehet.
A verseny időtartama alatt felhasználható etetőanyag mennyisége maximum 100 kg lehet (magok, bojli, pellet vegyesen), melyet a rendezőség ellenőrizni fog.
Csalizni kizárólag bojlival, pellettel és szemes anyaggal lehet hajszálelőkés (bojlis) módszerrel, amit a versenybizottság szúrópróbaszerűen ellenőrizhet.
Csapatonként 4 db bója saját szektoron belüli elhelyezése engedélyezett, amely a verseny végéig maradhat.
Saját csónak használata engedélyezett, de mindenki saját felelősségére használhatja! (Csónakbérlésre csak korlátozott számban van lehetőség. A csónakigénylést a nevezéssel egyidejűleg kérjük jelezni!) Elektromos csónakmotor használható. Csónakból történő etetés, fárasztás, behordás a szektor elhagyása nélkül engedélyezett.
A megakasztott hal szákolására igénybe vehető segí­tség. Segí­tség lehet a csapattárs, illetve a szomszédos csapatok tagjai is (ha vállalják).
A versenybe csak a lefújás előtt megakasztott ponty és amur méretkorlátozást meghaladó példányai számí­tanak bele. Egyéb halat sebfertőtlení­tés után azonnal vissza kell ereszteni a ví­zbe (kivéve a törpeharcsát, a naphalat, a fehér busát és a pettyes busát – ezeket a fajokat a szervezők a verseny ideje alatt összegyűjtik)!
A mérlegelés naponta többször történik. A csapatnak jelezni kell, ha a pontyzsákjaik megteltek, ekkor a szervezők soron kí­vül mérlegelnek. A fogást követően a versenyzők kötelesek a hal kí­méletes kezelésére, fertőtlení­tésére, majd pontyzsákban való elhelyezésére. Egy pontyzsákban 2-5 kg-os halból maximum 3 db, 5-8 kg közötti halból maximum 2 db, 8 kg feletti halból pedig 1 db tárolható. Az amur sérülékenysége miatt csak egyesével tárolható. Minden 10 kg-nál nagyobb hal fogását a versenybí­róknak azonnal jelenteni kell. A versenybí­rók felé külön is jelezni kell, ha e hal esélyes a legnagyobb hal dí­jára, tekintettel az időmúlással bekövetkező súlyvesztésre.
A mérlegelésnél jelen kell lenni 1 fő csapattagnak, a mérlegelőnek és a szomszéd csapat 1 tagjának.
A fogás adatait a mérlegelő, a hal fogója és a szomszéd csapat 1 tagja aláí­rásával hitelesí­ti a fogási lapokon, melynek egy-egy példánya a csapatnál és a mérlegelőknél található.
A kifogott halak mérlegelés utáni tovább tárolása (fotózás, filmezés céljából) kizárólag a versenybizottság engedélyével történhet, melyet a fogási lapokon fel kell tüntetni.
A fotózás, filmezés után a halat a mérlegelést hitelesí­tők jelenlétében kell visszaengedni. Az összesí­tésnél csak a hitelesen mérlegelt és visszaengedett hal vehető figyelembe. Ha a kifogott hal elpusztul, nem számolható be a fogási eredménybe. A sorozatos halpusztulás a csapat azonnali kizárását vonja maga után.
A verseny közbeni távozásról értesí­teni kell a versenybizottságot, és megindokolni a távozás okát, időtartamát. A horgászhelyet a verseny ideje alatt elhagyni úgy lehet, hogy 1 csapattag a horgászbotoknál maradjon.
Minden versenyző teljes felelősséggel tartozik az őt látogató vendégekért.


A szabályok be nem tartása vagy etikátlan magatartás a versenyből való kizárást vonhat maga után, amiről a versenybizottság dönt.


  •  

Címkék: